مرکزارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی شاهرود

این وبلاگ مطعلق است به مرکز ارتقاء مهارت آموزش و فنی حرفه ای شهرک صنعتی شاهرود

لیست دوره های پیشبینی شده برای سال 94

لیست دوره های  پیشبینی شده برای سال 94  مرکز ارتقاء مهارت آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی  شاهرود   ردیف نام  استاند ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 75 بازدید
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
16 پست